MusicBox Logo
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Právne informácie
Všetky údaje a materiály publikované na www.musicbox.sk majú komerčný, informatívny charakter a môžu byť použité iba pre osobné potreby. Pre ďalšie publikovanie, úpravu, reprodukciu alebo akékoľvek iné použitie údajov a materiálov je potrebný písomný súhlas RAM AGENCY SLOVAKIA s.r.o. Bez písomného súhlasu je použitie údajov z www.musicbox.sk zakázané!


RAM AGENCY SLOVAKIA s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny sú platné odo dňa ich publikovania na www.musicbox.sk.

Autorom softvérového riešenia pre www.musicbox.sk je firma AY PRODUCTIONS, ktorá je jediným nositeľom autorských práv. Použité softvérové riešenie content management systému AYCon CMS a ďalšie špecifické doplňujúce moduly na www.musicbox.sk nie je možné žiadnym spôsobom šíriť, upravovať, meniť, kopírovať, dekódovať a využívať tak získaný zdrojový kód, databázu, alebo jeho časti samostatne, prípadne v spojení s iným programovým vybavením.

V prípade, ak zistíte protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na: copyright@ay.sk.
SYSTÉMOVÉ
INFORMÁCIE
- Právne informácie