MusicBox Logo
Podmienky prenájmu sú variabilné. Garantujeme 100%-ný servis a serióznu spoluprácu. Výška odmeny sa upravuje podľa celkových tržieb. Prvé tri mesiace ponecháme automat na prevádzke aj v prípade, že tržby nepokrývajú ani náklady na prevádzku.
PODMIENKY
PRENÁJMU